Voorwaarden

De ouderbijdragen worden vooraf in rekening gebracht.
Het maandbedrag is een gemiddelde en is dus iedere maand hetzelfde.

Carpe Diem kent, buiten drie sluitingsdagen in verband met scholing,
die minimaal twee maanden vooraf bekend worden gemaakt (en meestal plaatsvinden tussen Kerst en Nieuwjaar), geen vakanties.
Wel zijn wij gesloten tijdens nationale feestdagen.
Dit houdt in dat de ouderbijdragen ook het hele jaar moet worden voldaan,
ook tijdens de drie sluitingsdagen en tijdens alle nationale feestdagen.

Bij afname van extra dagen en uren (die niet in het contract staan) wordt een rekening meegegeven.
Deze wordt door ons verwerkt in de eerst volgende factuur.

Wanneer een kind later wordt opgehaald of eerder wordt gebracht dan vooraf is afgesproken dan brengen wij hogere tarieven in rekening.
Voor ieder extra half uur rekenen wij dan het dubbele tarief
Wanneer minimaal een dag vooraf is gevraagd of het kind later kan worden opgehaald en
er is plaats dan brengen wij de normale tarieven in rekening.

Wordt een kind na 18:00 uur opgehaald dan brengen wij € 10,- per kwartier in rekening.

Het contract mag eenmaal per jaar kosteloos worden gewijzigd.
Bij een tweede en volgende wijziging brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening.

Bij iedere contractwijziging houden wij rekening met één maand opzegtermijn.

Ook wanneer uw kind nog nooit bij ons is geweest moet u op tijd opzeggen! Wanneer u binnen drie maanden van de ingangsdatum van het contract opzegt, brengen wij 1 maand volgens de afgesproken contract-uren in rekening.

Opzeggen kan per email of per brief en is pas geldig als u een bevestiging van ons heeft ontvangen. 
Wij beeindigen het contract op de dag voor de vierde verjaardag, tenzij u anders aangeeft.

RLK:
K.v.K. 78206960

Rondleiding

Contact

Openingstijden

Carpe Diem Den Haag