Oudercommissie

 

Carpe Diem heeft op dit moment nog geen oudercommissie. Zodra er een oudercommissie gevormd is zal deze gemiddeld vier keer per jaar vergaderen, meestal samen met Brenda, onze directeur.

Bij de vergaderingen krijgen de leden van de oudercommissie veel informatie van Brenda over van alles wat met het dagverblijf te maken heeft. En Brenda krijgt hierover en over andere zaken feedback van de oudercommissie.

Wij hebben ervaren dat het handig is om Brenda bij hun vergaderingen aanwezig te laten zijn. Maar de oudercommissie kan natuurlijk ook vergaderen zonder aanwezigheid van Brenda.

Buiten hun adviserende taken heeft de oudercommissie nog een taak: het ondersteunen van de directeur en de pedagogisch medewerksters bij het maken van onze nieuwsbrief en het mee helpen organiseren van feesten (zoals ons jaarlijkse zomerfeest).

De Wet Kinderopvang vindt het hebben van een oudercommissie heel belangrijk. Om er zeker van te zijn dat een oudercommissie zijn werk goed kan doen is ieder kinderdagverblijf daarom verplicht om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bent u een ouder van Carpe Diem en vindt u het leuk om mee te praten in de oudercommissie dan bent u van harte welkom!

U kunt zich aanmelden bij Brenda of de pedagogisch medewerksters of via mail: administratie@carpediemdenhaag.nl

U kunt dit mailadres ook gebruiken voor vragen of opmerkingen die u wilt voorleggen aan de oudercommissie!

Rondleiding

Contact

Openingstijden