Health and safety policy

 

 

Ieder kinderdagverblijf in Nederland moet werken volgens een pedagogisch beleidsplan. Bij Carpe Diem hebben wij het pedagogisch beleidsplan opgesteld aan de hand van de praktijk. Het is dus een plan wat al bewezen heeft dat het in de praktijk werkt.

Een pedagogisch beleidsplan is ook een dynamisch plan: het verandert ieder jaar wel iets.

Ons pedagogisch beleidsplan wordt daarom regelmatig geëvalueerd door directie, pedagogisch medewerksters en onze oudercommissie.

Het volledige pedagogisch beleidsplan is in te zien op Carpe Diem.

Uk en Puk.

Sinds januari 2011 werken wij met Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0-4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan;

*de spraak- en taalontwikkeling

*de sociaal-emotionele ontwikkeling

*de motorische en zintuiglijke ontwikkeling

*en het bevat rekenprikkels voor ontluikende rekenvaardigheden (heel simpel voorbeeld; als je drie potloden hebt, hoeveel kinderen kunnen er dan met je mee kleuren?)

Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters met betrekking tot de verschillende leeftijdsgroepen (0-1,5 , 1,5-2,5 , 2,5 -4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.

Het eerste thema is ‘Welkom Puk!’. Dit is uiteraard ook het thema waar wij mee gestart zijn. Bij dit thema staat de dagelijkse gang van zaken op het kindercentrum centraal. De groepsruimte, inrichting en dagelijkse activiteiten (spelen, opruimen, eten, naar de wc gaan, etc.) komen aan de orde. Bij deze activiteiten van dit thema maken de kinderen kennis met Puk (de handpop). Puk vertelt de kinderen wat hij zoal mee maakt en de kinderen vertellen hem van alles over henzelf. Ook de laten de kinderen Puk het dagverblijf zien. Puk wordt als het ware één van de kinderen!

Uk en Puk is ontwikkeld om gericht aan de ontwikkeling van een jong kind te werken, en dan met name aan de spraak- en taalontwikkeling. Dit is niet de reden waarom wij met Uk en Puk willen werken. Er zijn bij ons namelijk weinig tot geen kinderen met een achterstand op spraak- en taalgebied en dat is ook niet hetgeen waar wij ons op willen richten. Wij willen met Uk en Puk werken omdat dit onze pedagogisch medewerksters een leidraad biedt.

De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht van opzet en heel uitgebreid. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, praatplaten, voorbeelden voor knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. Uk en Puk heeft dus alles waarmee wij heel gestructureerd aan de slag kunnen met een thema, en dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Bij ieder thema hebben wij materialen nodig die bij het thema horen. Wij vragen bij ieder thema aan ouders hulp vragen bij het verzamelen van de materialen zodat je als ouder ook betrokken bent bij Uk en Puk!

Request guided tour

Contact

Hours and rates